Main menu

Outplacement

Voor wie?

Outplacement is voor medewerkers:
… die hun arbeidsrelatie in uw organisatie niet kunnen continueren door een onoplosbaar arbeidsconflict, reorganisatie of het vastlopen in de carrière

Doel en resultaten

Door onze vernieuwende werkwijze, die outplacementkandidaten de mogelijkheid biedt hun intrinsieke motivatie voor werk te (her) ontdekken door een Motivatieanalyse, komt er zicht op een nieuw werkperspectief na ontslag.

Doel van elk outplacementtraject is het begeleiden van uw medewerker naar een nieuwe baan waarin met succes en plezier kan worden gewerkt.

Natuurtalent biedt individuele outplacementtrajecten en outplacement in kleine groepen (3 tot 5 medewerkers).

Aanpak

Een outplacementtraject wordt samengesteld na een intakegesprek waarin de ingrediënten worden bepaald die nodig zijn om het doel te bereiken. De begeleiding bestaat uit de volgende stappen, waarbij per persoon wordt bekeken hoeveel gesprekken nodig zijn:

  1. ‘Ontdek je natuurtalent’: maakt talent en motivatie inzichtelijk door een  motivatieanalyse
  2. ‘Ontwikkel je natuurtalent’: geeft input voor de keuze voor de volgende loopbaanstap. Maakt hobbels en belemmeringen die de stap naar nieuw werk lastig maken, duidelijk en helpt stappen te zetten om op een goede manier in actie te komen.
  3. ‘Presenteer je natuurtalent’: leert hoe te profileren in netwerk- en sollicitatieactiviteiten

Bij outplacementbegeleiding in een kleine groep krijgt iedere medewerker een ‘flexibel coachingsbudget’. De ene medewerker heeft aan een aantal coachingsgesprekken genoeg om nieuw werk te vinden. Andere medewerkers zijn gebaat met intensievere begeleiding. Dit betekent dat we niet meer coachen dan nodig: klaar is klaar, en daardoor zijn onze programma’s niet nodeloos lang en duur. Ook online coaching behoort tot de mogelijkheden.

“Door het maken van mijn motivatiepatroon met de Motivatieanalyse © methode kwam ik onder meer tot het inzicht dat ik veel voldoening haal uit het aangaan van uitdagingen. Door alle elementen die uit mijn motivatiepatroon naar voren kwamen te vergelijken met nieuwe functies en goede begeleiding van de coach bij Natuurtalent kwam ik tot duidelijke inzichten en maakte ik de stap naar mijn droombaan: beroepsduiker!”

Daniel van Dam, klant loopbaancoaching

Volg ons

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Laatste nieuws

Contact

NATUURTALENT
loopbaancoaching & advies

André Kloosstraat 3
5237 BP Den Bosch

T: 06-48405752
E: jpeyron@natuur-talent.nl

Aangesloten bij Motivation Leaders
Geregistreerd bij het CRBKO

Privacyverklaring