Main menu

Teamcoaching

Voor wie?

Teamcoaching is geschikt voor teams:

… die in 2 of 3 dagdelen samen willen bouwen aan een sterker team door optimaal gebruik van talent en motivatie van elk teamlid

… die door een persoonlijk, ervarings- en doelgericht programma zicht willen krijgen op de mogelijkheden voor talentontwikkeling en het positief vooruit bewegen van het team

Doel en resultaten

Natuurtalent biedt door middel van een Motivatieanalyse ©, uitgevoerd in en door de groep zelf, inzicht in het talent en de motivatie van elk individueel teamlid.

Inzicht in de intrinsieke motivatie van teamleden, zorgt ervoor dat:

• talent en motivatie van teamleden duurzaam kan worden ingezet en ontwikkeld, zodat met succes en plezier wordt gewerkt aan de doelen van de organisatie
• gedrag en functioneren van teamleden verklaarbaar wordt: waarom de één alles tot in details wil afwerken en de ander beter tot zijn recht komt in een ongestructureerde omgeving. Waarom de één altijd overhoop ligt met de Ondernemingsraad, en de ander zonder enige moeite nieuwe klanten binnenhaalt…
• gebouwd kan worden aan een goede samenwerking binnen het team
• inzicht ontstaat in een optimale aansluiting tussen de functie en taken van medewerkers in het team en hun talent en motivatie

‘Tijdens de cursus heb ik Jolanda leren kennen als een zeer betrokken, positief ingestelde en inhoudelijk erg sterke trainer. Het MotivatieKompas heeft mij weer teruggebracht naar ‘waarom ik de dingen doe, zoals ik ze doe’ en waarom mij dat in mijn werk soms veel energie oplevert en soms juist helemaal niet. Dit inzicht helpt ons als team om meer begrip te hebben voor elkaar en beter in te spelen op elkaars talenten’.

Leoni Holleman, studie- en beroepskeuzeadviseur Fontys Hogescholen, volgde samen met 2 teamgenoten de training MotivatieKompas coach en groepsbegeleider

Aanpak

In een intakegesprek wordt de situatie in uw team en organisatie besproken en in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt het programma ‘WhatMakesMeMove@work?’ op maat gemaakt voor uw organisatie.

‘WhatMakesMeMove@work?’ is geen programma gebaseerd op een test of vragenlijst. Het brengt individuele motivatie in kaart door teamleden activiteiten te laten beschrijven uit hun leven en werk die ze met plezier en tevredenheid hebben gedaan. In die activiteiten vinden we de rode draad van de motivatie van elk teamlid. Het gaat hierbij om het achterhalen van de sterke, gemotiveerde kwaliteiten en niet om het in kaart brengen van zwakke kanten. Over de activiteiten vindt een gesprek plaats: teamleden interviewen elkaar en krijgen inzicht in elkaars drijfveren. Daarna analyseren ze welke elementen onderdeel uitmaken van hun persoonlijk MotivatieKompas. Op basis van die ‘ingrediënten’ kan gekeken worden naar de toekomstige ontwikkeling en optimale inzetbaarheid binnen het team.

Meer inhoudelijke informatie over ‘WhatMakesMeMove@ work’, gebaseerd op de Motivatieanalyse methode ©, vindt u hier.

Neem contact op voor een gesprek over het vergroten van de duurzame motivatie en energie in uw team!

Volg ons

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Laatste nieuws

Contact

NATUURTALENT
loopbaancoaching & advies

André Kloosstraat 3
5237 BP Den Bosch

T: 06-48405752
E: jpeyron@natuur-talent.nl

Aangesloten bij Motivation Leaders
Geregistreerd bij het CRBKO

Privacyverklaring