Main menu

Wat is Motivatieanalyse ©?

Geen test

Sommige bezigheden verrichten we graag, andere mijden we liever. In sommige vaardigheden blinken we uit, andere krijgen we nauwelijks onder de knie. Het ene onderwerp trekt altijd en overal onze aandacht, bij het andere dwalen onze gedachten af. Onder bepaalde omstandigheden functioneren we optimaal, onder andere omstandigheden komen we maar met moeite op gang.

Met de Motivatieanalyse methode © brengen wij gemotiveerd gedrag in kaart. De basis voor de analyse zijn concrete activiteiten uit iemands leven, waar de persoon zelf tevreden over was én plezier en voldoening aan beleefde. Deze activiteiten worden door ons geanalyseerd en op grond hiervan wordt een motivatiepatroon vastgesteld.

Een motivatieanalyse geeft inzicht in individueel talent en motivatie. De werksituatie waarin iemand optimaal functioneert kan nauwkeurig in beeld worden gebracht; ook wordt duidelijk onder welke voorwaarden iemands persoonlijke talenten het best tot hun recht kunnen komen en welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Functies die beter vermeden kunnen worden en aanknopingspunten voor (verdere) coaching worden door motivatieanalyse ook scherp naar voren gebracht. 

Motivatieanalyse is, in tegenstelling tot veel psychologische tests, geen momentopname maar een constant en duurzaam patroon van de elementen die nodig zijn voor het succesvol invullen van een functie. Juist de combinatie van deze elementen maakt het motivatiepatroon uniek. Met de inzichten is het mogelijk om huidige of toekomstige functies te onderzoeken en de ingrediënten te bepalen die nodig zijn om gemotiveerd te werken en goed te presteren.

De kracht van motivatieJolanda Peyron maakt met haar bedrijf Natuurtalent onderdeel uit van het netwerk adviseurs van Motivation Leaders ©. Ze heeft heel veel ervaring in het begeleiden van mensen met studiekeuze- en loopbaanvraagstukken, zowel individueel als in groepsverband. Ze doet dat op een professionele, doelgerichte en gestructureerde manier met oog voor de mens. Ze weet de Motivatieanalyse © methode zo in te zetten dat ze keer op keer jong en oud helpt om hun talenten, drijfveren en passie optimaal te gebruiken in werk en studie!

 

Anton Philips, werkt sinds 1980 met de Motivatieanalyse © methode, schreef het boek ‘De Kracht van Motivatie’ (2013) over de Motivatieanalyse © methode en de resultaten daarvan

Uitkomsten motivatieanalyse ©

Een motivatieanalyse maakt inzichtelijk:

  • wat iemand het meest motiveert (de centrale drijfveer);
  • wat energie geeft, maar ook datgene wat juist frustreert en blokkeert;
  • met welke onderwerpen de persoon zich het liefst bezighoudt;
  • welke vaardigheden iemand van nature graag en goed inzet;
  • onder welke werkomstandigheden hij of zij het beste functioneert;
  • welke werkverhouding (of werkrol) goed bij de persoon past.

Motivatieprofessionals © netwerk

Natuurtalent werkt samen binnen een netwerk van MotivatieProfessionals in Nederland, Motivation Leaders (www.motivationleaders.nl)

Volg ons

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Laatste nieuws

Contact

NATUURTALENT
loopbaancoaching & advies

André Kloosstraat 3
5237 BP Den Bosch

T: 06-48405752
E: jpeyron@natuur-talent.nl

Aangesloten bij Motivation Leaders
Geregistreerd bij het CRBKO

Privacyverklaring